Strážci Tádž Mahalu I

Představení divadla SoLiTEAter, Divadelní Piknik Volyně