Strážci Tádž Mahalu II

Představení divadla SoLiTEAter, Divadelní Piknik Volyně