Strážci Tádž Mahalu

Představení divadla SoLiTEAter