Strážci Tádž Mahalu

Představení divadla SoLiTEAter, Orlická maska