CARMEN

Libochovické divadelní léto 2023
pěvecký sbor ZUŠ Louny pod vedením Kateřiny Štolové, 11. 5. 2023